Umělá inteligence

Umělá inteligence

V posledních letech se umělá inteligence rozšířila natolik, že dokáže velmi dobře pomáhat v praxi. S nástupem nové OpenAI (otevřená umělá inteligence) se otevírá nová kapitola. Již před časem se testovaly chatboty (označení pro počítačové programy určené k automatizované komunikaci s lidmi) nebo programy, které pomocí AI(umělá inteligence) vytvářely hudbu a obrazy. Tento vývoj přinesl průlom, jelikož ani odborníci z oboru nerozpoznají, zda za vytvořením stojí člověk nebo právě AI. Dokonce byl proveden test na lidech, kteří si s propracovaným AI chatbotem dokázali vybudovat emoční vztah. To může naznačit začátek éru robotů, kteří budou schopni poskytovat společnost pro osamělé osoby v důchodovém věku. Neustále se vyvíjí a může se stát, že již při čtení těchto řádků budou AI schopné dalších neuvěřitelných pokroků.

Umělá inteligence

Existuje riziko, že některé pracovní pozice budou nahrazeny AI?

Dokonce se podařilo vytvořit video rozhovor se zesnulým Stevem Jobsem, který byl velice realistický. Nabízí se myšlenka, že v dnešní době online školení, již nebude třeba pracně vytvářet motivační video, protože jeho avatar bude v počítači vytvořen za pětinový čas a hlavně za minimální náklad. Nebude potřeba celý štáb, včetně kameramanů, střihačů nebo zvukařů. AI má vlastní nápady a dokáže být i velmi kreativní. Některé pracovní pozice, například  v IT oborech nebo zaměstnance, kteří zadávají texty na webové stránky či tvoří základní texty, mohou být brzy nahrazeny AI generátory textů. AI umí také dobře programovat, takže i průměrní programátoři se mohou bát o svou budoucnost. Zadáte-li parametry úkolu, jako je například vytvoření pluginu do WordPressu, AI to udělá za vás a velmi často bez  sebemenších chyb.

Nástup nové AI znamená zásadní změny

Umělá inteligence

AI a etika

S rychlým vývojem umělé inteligence se také hodnotí vhodnost jejího využití a možné negativní dopady na společnost. Jedním z klíčových témat, kterým se v souvislosti s AI věnuje stále více pozornost, je etika.
Jednou z oblastí, kde může být AI problematická, je práce a zaměstnanost. Jak bylo zmíněno dříve, některé pracovní pozice mohou být nahrazeny AI, což může mít dopad na mnoho lidí. Je důležité, aby se vytvářely nové pracovní příležitosti, čímž by se minimalizoval negativní vliv na zaměstnanost a ekonomiku.
Další etickou otázkou je využití AI ve vojenství a bezpečnosti. Například samostatné vojenské stroje, tzv. autonomní zbraně, mohou být nebezpečné a vyvolávat nekontrolované akce. Je důležité zajistit, aby při využití AI v této oblasti byla zachována lidská kontrola.
Důležitým tématem je i otázka ochrana soukromí a bezpečnosti dat. S nástupem AI se zvyšuje schopnost zpracovávat a analyzovat velké množství dat, což může vést k porušení soukromí a zneužití dat. Je důležité zajistit, aby byla chráněna data i soukromí uživatelů.
Nakonec je také důležité diskutovat o etických otázkách spojených s využíváním AI v medicíně a biotechnologiích. Například využití AI v genetice může vést k vytváření geneticky modifikovaných organismů, což může mít neznámé dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Závěr

Umělá inteligence je stále rozvíjejícím polem, které může přinést mnoho pozitivních změn, ale také některé výzvy a etické otázky. Je důležité, aby bylo využití AI řízené a kontrolované tak, aby přinášela skutečnou hodnotu pro společnost a minimalizovalo negativní dopady. Je také důležité diskutovat o etických otázkách a společně hledat řešení, jak řídit vývoj umělé inteligence tak, aby přinesla