Tornádo

Tornádo v České republice

Tornádo je pro oblast České republiky velmi netradiční úkaz. Většinou jej známe z katastrofických filmů nebo přírodopisných dokumentů. Letos se však obyvatelé Jižní Moravy mohli přesvědčit, že tornádo není pro naše končiny nic neobvyklého. Ničivý živel zaútočil dokonce hned dvakrát a zanechal po sobě škody jak vyčíslitelné, tak i ty nevyčíslitelné.

Co je vlastně tornádo a jak vzniká? To je velice dobrá otázka. Tornádo vzniká, když se srazí teplý vlhký vzduch se vzduchem studeným a suchým. Díky této akci vznikne reakce, kdy hustší studený vzduch je stlačován vzduchem teplým, který pomalu stoupá skrz studený vzduch a způsobí vzestupný proud. V případě, že se bude měnit prudce rychlost větru nebo jeho směr, vzestupný proud může začít rotovat. Díky těmto pohybům vznikne široký sloupec vířícího vzduchu, poté se uvnitř utvoří viditelný vír. Tento vír se může spustit dolů až k povrchu země a vytvoří se tzv tornádo.

Případy kdy tornádo zasáhlo Česko

– 2016 první případ tornáda v České republice

– 2018 druhý případ tornáda v České republice

– 2021 třetí případ tornáda v ČR , nejničivější tornádo od roku 2001 v Evropě

Tornáda v České republice nejsou až tak ojedinělá. Již v roce 2018 zasáhla dvě a v roce 2016 jedno. Nicméně poslední dvě v letošním roce byly jedny z nejničivějších. Přesto že se jednalo o nejničivější tornádo od roku 2001 v Evropě, nejsou tornáda ani v dalších evropských státech ojedinělá. S tornády se potýkala v minulosti například Francie nebo Itálie.

Tornáda, kromě materiální škody, jako jsou poničené majetky, domy, flora, můžou mít na svědomí i životy. Nejtragičtější tornádo bylo v roce 1845 ve Francii, kdy o život přišlo 70 lidí.

Jak se proti takovému živlu bránit?

Nejdůležitější je, co nejrychleji se ukrýt do bezpečí. Bezpečnou místností se v tomto případě myslí ta bez oken. Nejvhodnějšími místnostmi jsou suterény, sklepy, jádra budov.

Co se týče ochrany vašeho majetku před takovým to živlem, to je věc mnohem složitější. Nejdůležitější je mít vždy volné konstrukce co nejlépe upevněné. Zahradní nábytek, trampolíny, vše, co by mohlo potencionálně lítat ve vzduchu. Dále je velmi důležitá dobrá pojistka vašeho majetku. A v neposlední řadě naděje, že tento ničivý živel se příště naší zemi obloukem vyhne.

Další články naleznete zde:

Co říká o tornádu wikipedie ?