covid a očkování

JEDNOU PROVŽDY: Jak očkovaní tak neočkovaní šíří variantu Delta. Jenže očkování ji šíří o 63 % méně, což je z hlediska šíření viru v populaci zásadní, viz. obrázek.

Mezi neočkovanými je rychlost: 5 -> 25 -> 125…
Mezi očkovanými je rychlost: 2 -> 4 -> 8…

Prosím sdílejte.

ZDROJ: de Gier, B., Andeweg, S., Backer, J. A., Hahné, S. J., van den Hof, S., de Melker, H. E., & Knol, M. J. (2021). Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 transmission to household contacts during dominance of Delta variant (B. 1.617. 2), the Netherlands, August to September 2021. Eurosurveillance, 26(44), 2100977.