Jak vyrobit dětem domek na stromě

Jak vyrobit dětem domek na stromě

Mít jako dítě svůj vlastní prostor, do kterého mají dospělí vstup zakázán, je snem asi každého dítěte. Zeptejte se toho svého, zda by chtělo mít domeček na stromě a pravděpodobně se mu štěstím rozzáří oči. Nabízíme vám návod, jak postavit domek na stromě, který na rozdíl od těch plastových bude zde i pro další generace dětí vaší rodiny.

1. Vybereme vhodný strom

Je to absolutní alfou omegou budování domku. Vybrat třeba zdravý, dostatečně silný strom. Ne příliš mladý, ale ani velmi starý. Nejvhodnější stromy jsou duby, javory, jedle a jabloně. Strom by měl mít hrubý kmen, dostatečně přerostlé kořeny a neměl by trpět žádnými chorobami a parazity. Pro klasický dům na stromě s půdorysem 2,5 x 2,5 m volte strom, jehož kmen má průměr alespoň 30 cm. Při vytváření návrhu počítejte s tím, že strom bude v budoucnu růst a proto je třeba nechat kolem kmene dostatečnou vůli.

2. Plánujeme a kreslíme

Domek na stromě, kde by měly kralovat děti, je dobré si naplánovat a nakreslit. Jako první je třeba zvážit jeho uchycení, přičemž musíme myslet na to, že domek se ve větru bude hýbat spolu se stromem. Doporučujeme proto kluzné klouby nebo držáky. Podlaha domku by neměla být od země výše než 2 m, a to s ohledem na využívání dětmi a jejich možný pád. Dobré je zem pod domečkem změkčit například dřevěnou štěpkou, která případný pád ztlumí.

 

3. Vytvoříme nosné trámy

Ideální je strom, který má silné větve ve tvaru „V“. Na obě strany větví přišroubujeme nosné trámy. Na nich vytvoříme rošt. Do trámů uděláme dvě 15mm díry ve vzdálenosti 10 cm, které propojíme řezem přímočarou pilou. Tento úkon zajistí domku flexibilitu ve větru. Nosné trámy by měly být vodorovné, protože to má vliv na stabilitu a konstrukci domku.

4. Připravíme rošt

Na rošt využijeme čtyři trámy rozměrů 50 x 150 mm. Neuložíme je naplocho, ale kolmo na hlavní základnu. Postavíme je na hranu, tak aby byl přesah asi 60 cm. Rošt ohraničíme vytvořením rámu ze dvou trámů velikosti 50 x 150 mm. Ty přiložíme na plocho ke čtyřem koncům přesahujících trámů.

5. Zajistíme podpěrami

Vytvořený rošt připevníme k základně ve stromu osmi úhelníky. Rošt podepřeme trámy, které ukotvíme do kmene stromu. Horní konec seřízneme v úhlu, který je potřebný pro sklon stromu. Na opačné straně vyřízneme zářez ve tvaru „V“. Podpěry přišroubujeme 200mm vruty.

6. Podlaha a zábradlí

Můžeme začít s budováním podlahy domku. Předem se podíváme, zda nějaké větve nezasahují do roštu a pokud ano, tak vyřízneme potřebné otvory s vůlí pro jejich růst. Ve druhém kroku vybudujeme zábradlí kolem domku. Mělo by mít výšku minimálně 90 cm. Na výplň zábradlí se dá využít cokoli, ale otvory by neměly být větší než 10 cm.

7. Žebřík do domku

Je třeba promyslet přístup do koruny stromu. Vybrat si můžeme lanový žebřík nebo dřevěný. Na dřevěný potřebujeme dva 3,5 m dlouhé trámy rozměrů 50 x 150 mm a dva 2,5 m dlouhé trámy rozměrů 50 x 70 mm, z nichž nařežeme stupínky žebříku. Jaké si zvolíte stěny, okna, dveře a střechu, to už je na vás. Postupujte podle designu, který jste si zvolili, pravděpodobně ve spolupráci s dětmi.