Broušení dřevěné podlahy

Broušení dřevěné podlahy

Broušení dřevěné podlahy musí probíhat postupně, od hrubého broušení k hladkému povrchu, pro dosažení nejlepšího výsledku přilnavosti laku. Začínejte zrnitostí P40, poté P60 a nakonec zvolte zrnitost P100. Jde o tradiční postup broušení téměř každého druhu dřevěné podlahy. Cílem je odstranit starou povrchovou úpravu a vytvořit rovnoměrný povrch.

Správný pracovní postup broušení dřevěné podlahy:

1.Hrubé broušení

Nasaďte hrubé brusivo na brusný stroj. Pokud stoj umožňuje nastavení tlaku, nastavte jej na vysoký tlak. . Spusťte motor. Pomalu uvolněte brusný buben směrem k povrchu podlahy. Při manévrování postupujte jemně. Bruste diagonálně ve směru vláken dřeva. Postupujte pomalu dopředu a jemně zdvihněte buben brusky, jakmile dosáhnete stěny místnosti.

Jakmile bude celá místnost vybroušená, otočte stroj a vybruste povrch podlahy v místnosti opačným směrem. Tento postup opakujte do té doby, než podlaha získá rovnoměrný povrch a všechny staré zbytky povrchové úpravy budou odstraněny.

Broušení dřevěné podlahy

2. Broušení okrajů – hrubé

Na okrajovou brusku připevněte brusivo zrnitosti P40 a začněte brousit od nejbližšího rohu pokoje. Pohybujte se se strojem po malých úsecích, směrem zleva doprava. Bruste, dokud neodstraníte předchozí povrchovou úpravu.

 

3. Střední broušení

Nastavte buben brusky na střední tlak a připevněte brusivo zrnitosti P60. Začněte brousit v opačném rohu a postupujte ve směru vláken dřeva. Poté se pomalým pohybem vracejte zpět, již vybroušenou cestou.

4. Broušení okrajů – střední

Připevněte brusivo zrnitosti P60 a vybruste okraje místnosti, pro odstranění drobných poškození podlahy. Tím si zajistíte hladký povrch podlahy. Brusný prach z tohoto broušení ponechejte na pozdější vyplnění spárů v dřevěné podlaze.

Broušení okrajů - hrubé

5. Seškrábání a vybroušení rohů dřevěných podlah

Nyní je čas odstranit starý nátěr v rozích místnosti. Začněte tak, že seškrábeme většinu původního nátěru specializovanou škrabkou. Na závěr přebruste povrch brusným papírem jemné zrnitosti.

5. Seškrábání a vybroušení rohů dřevěných podlah

6. Vyplnění spár

Pro vyplnění spárů použijte spárový tmel s brusným prachem z předchozího broušení. Směs rozetřete rovnoměrně po podlaze a poté nechte zaschnout 30-60 minut. Tím  docílíte lepšího a profesionálního vzhledu podlahy.

Vyplnění spár

7. Broušení okrajů – finální

Po odstranění zbytků ze spárování, přistoupíme k závěrečnému broušení. Začněte v krajích místnosti. Připevněte brusivo zrnitosti P100 k okrajové brusce a vybruste všechny rohy místnosti.

8. Hladké broušení – finální

Nakonec odstraňte zbytky spárového tmelu na dřevěné podlaze. Poté pomocí brusivem zrnitosti P100 přichyceného přebruste povrch podlahy. Vybruste povrch podlahy dohladka. Ujistěte se, že nebyl nikde zanechán zbytek tmelu.

9. Extra broušení – pro olejované a tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy

Nyní je podlaha připravena pro aplikaci laku. V případě, že jste zvolili olejovaný povrch podlahy nebo chcete ošetřit podlahu tvrdým voskovým olejem, doporučujeme další jemné přebroušení povrchu dřevěné podlahy. Přebroušením dosáhnete rovnoměrnějšího povrchu podlahy. Tento krok je důležitý proto, že olej a tvrdý voskový olej zvýrazňuje možné škrábance na povrchu. Použijte brusivo zrnitosti P100 na kraje a rohy místnosti a zrnitost P120 pro plochu místnosti.

Extra broušení

 

Další články o interiérech ZDE

Dřevěné podlahy lze objednat ZDE